1/13/14

Loving Childhood

Loving Childhood

Music: L. Galmandakh
Poet. Z. Tumenjargal

Back into childhood
If this train existed
Everybody would ride it
Sometime I wish it

RP: That’s so cool
       That so awesome
        I loved my childhood

Childhood only comes once
People always say
Never again return to child’s age
So said Grandmother too.

  RP: That’s so cool
       That so awesome
        I loved my childhood

A child’s wondrous joy
Optimism for the future
Written in sunshine
Poetry in action

 RP: That’s so cool
       That so awesome
        I loved my childhood

Hard war time
Children didn't betray
Noted in the books
Dedicated by history

 RP: That’s so cool
       That so awesome
        I loved my childhood

Back into childhood
If this train existed
Everybody would ride it
Sometime I wish it

 RP: That’s so cool
       That so awesome
        I loved my childhood

Translator By. S.Uzmee
Editor By. James Pigg


Хүүхэд Насаа Хайрлаж Яваарай.

Ая. Л. Галмандах 
 Үг. З. Түмэнжаргал

Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг
Галт тэрэг хэрвээ байдаг бол
Хүн болгон сууна даа гэж
Хааяа би боддог юм

 ДТ:    Ийм сайхан
            Тийм ч сайхан
            Бага насаа би
            Хайрлаж явна

Дахиад олдохгүй бага нас гэж
Дандаа хүмүүс ярьдаг юм
Эргээд олдохгүй хүүхэд нас гэж
Эмээ хүртэл хэлдэг юм

 ДТ:    Ийм сайхан
            Тийм ч сайхан
            Бага насаа би
            Хайрлаж явна

Гайхамшиг хүүхэд хоёр
Гар гараасаа хөтлөлцөнөө гэж
Нарны гэрлээр бичмээр үгийг
Найрагч ах нар хэлдэг юм

 ДТ:    Ийм сайхан
            Тийм ч сайхан
            Бага насаа би
            Хайрлаж явна

Хүнд хэцүү дайны жилүүдэд
Хүүхдүүд eрдөө ч урваагүй гэж
Зохиол номондоо том хүмүүс
Зориуд дурсан тэмдэглэдэг юм

 ДТ:    Ийм сайхан
            Тийм ч сайхан
            Бага насаа би
            Хайрлаж явна

Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг
Галт тэрэг хэрвээ байдаг бол
Хүн бүхэн сууна даа гэж
Хааяа би боддог юм


1/10/14

Happy Birthday My Dear

Happy Birthday My Dear
Sixty years ago was the rock and roll time
Just as you were born
Fifty years ago you were filled with childish imagination
You’ve always been a bookworm
 Forty years ago you were challenging the world
You are a hard working man
Thirty years ago you stepped up in the world
You were a proud man who built
Twenty years ago you traveled around the world
You found your treasures
Ten years ago was your half century
You are an awesome father
Happy Birthday My Dear
Relax now and enjoy your happiest life
We love you


By.S.Uzmee

01.09.2014